Myseliwm yn gymdeithas y gyfraith, hunan-reoli, ynghlwm wrth y fédération FFDN (ffederasiwn cymdeithas darparwyr gwasanaeth Rhyngrwyd)

Nid ydym yn gwneud yr holl amser, ond rydym yn cymryd rhan mewn digwyddiadau cyhoeddus (gan gynnwys y Attelais) neu drefnu cyfarfod cyhoeddus fan a’r lle

Mae’r rhain yn eiliadau yn ddelfrydol i gwrdd â ni, rydym yn hysbysebu mewn amrywiaeth o ar-lein agendâu (exosphere, agenda-am ddim), yn ogystal ag yn ein calendr hun. Os ydych am gymryd rhan yn y gymdeithas (hyd yn oed i raddau llai), gallwch gysylltu â ni, gallai fod yn briodol i chi ymuno â ni naill ai ar AG (os ydych am weld sut mae’n mynd, neu fod gennych rywbeth i’w gynnig), neu i gyfarfod o un o ein gweithgorau

About