Rwyf am i ddweud Wrthych am ychydig o reolau ar gyfer y Rhyngrwyd llwyddiannus yn Dyddio.

Rhyngrwyd yn Dyddio yn ddiddorol, weithiau yn gyffrous, ac yn bennaf yn llawer gwell nag eistedd yn y cartref ar ei ben ei hun, yn hongian allan mewn clybiau neu ddibwrpas cerdded ei ben ei hun mewn mannau cyhoeddus!

Wel, yn wir, dychmygwch eich bod yn cwrdd ar ôl sgyrsiau dros y ffôn ac yn sylweddoli nad ydych yn twyllo drwy bostio ar y safle yn Dyddio hen luniau, neu, Duw yn gwahardd, darlun o person arall.

Ar unwaith yn dweud,»mae’n ddrwg gen i, ond does gen i ddim amser i wrando ar eich esboniadau ac ymddiheuriadau»Mae’n galed, ond teg yn erbyn y twyllwr

Pam esgus bod popeth yn iawn ac i ganiatáu ein hunain i gael eu twyllo! Peidiwch â Ydych yn ei haeddu hynny! Eich diddordebau a thawelwch meddwl yn y lle cyntaf!

Dyddio ar-lein gall fod yn ddiddorol ac yn gyffrous! Ond dim ond os ydych yn ei wneud yn iawn

About