Creu eich rhwydwaith cymdeithasol eu hunain — nid yw hyn yn dasg i bawb. Ond os bydd y prosiect yn dod yn llwyddiannus, yna Byddwch yn cael incwm sylweddol. Cyn i chi ddechrau gweithio yn y cyfeiriad hwn, mae angen i chi yn realistig asesu eu cryfder.

Yn wir, modern rhwydweithiau cymdeithasol yn bwerus iawn o brosiectau. Gyda nhw ei fod yn bron yn amhosibl i chi gystadlu, fel, yn wir, a gyda y peiriannau chwilio. Ar ben hynny, mae hyn rhwydwaith cymdeithasol ar gyfer amser hir yn y gystadleuaeth fawr yn y peiriannau chwilio. Fodd bynnag, gallwch greu eich prosiect eich hun mewn cilfach arbennig. Y dyddiau hyn mae cyfryngau cymdeithasol yn creu ar gyfer yr holl ddefnyddwyr. Ond mae ychydig o brosiectau a fyddai’n uno buddiannau grŵp penodol o bobl. Er enghraifft, gallwch roi cynnig i greu rhwydwaith cymdeithasol o yrwyr neu’n deithwyr brwd, pysgotwyr a helwyr.

Ar yr un pwnc gall fod yn well i greu porth neu gwefan da. Yn ogystal, ceir nifer o fforymau sy’n ymroddedig i y pynciau hyn. Ond maent ddim yn gallu rhoi y wybodaeth sy’n cynnig rhwydwaith cymdeithasol, cynnyrch amlgyfrwng ac ansawdd y cyfathrebu. Mae’r rhwydwaith cymdeithasol yn cael ei adeiladu ar gyfer defnyddwyr i gyfathrebu. Felly, gallwch Chi deimlo’n rhydd i greu prosiect yn unrhyw rhad ac am ddim neu fawr ddim gystadleuol arbenigol. Y prif beth yw sicrhau, cyn belled ag y pwnc hwn yn y galw.

Mae llawer yn ofni y gwaith gyda y cod.

Ond i gorliwio yn fawr nid oes angen

Nawr fe allwch chi ddod o hyd templedi parod, rhwydweithiau cymdeithasol, yn ddigon ohonynt i orffen, mae cael rhywfaint o wybodaeth yn y maes dylunio gwe a rhaglennu. Creu gwe-Stiwdio a rhwydweithio cymdeithasol, wrth gwrs, costio llawer mwy. Templed rhwydwaith cymdeithasol yn rhoi cyfle da ar gyfer trin. Mae nifer o templedi o’r fath gall gynnwys dyluniadau prototeip, sydd eisoes yn bodoli yn ein hamser.

Bob rhwydwaith cymdeithasol sydd angen ei hyrwyddo. Hyrwyddo’r prosiect yn pasio drwy’r cyfryngau cymdeithasol eraill cysylltiedig â gwefannau a gyda chymorth o hysbysebu cyd-destunol. Cofiwch, fodd bynnag, bod y yn wag ar gyfer prosiect o’r fath i hyrwyddo hynod annymunol.

Mae’n union yr un sefyllfa gyda gwag y fforwm

Beth yw pwynt mynediad i ddefnyddwyr, os yw o unrhyw werth? Nid oes unrhyw un arwyddion i fyny ar y rhwydwaith gymdeithasol lle nad yw dim byd o gwbl yn ddiddorol.

Y math yn o leiaf o ddefnyddwyr cyn i chi ddechrau camau eithafol.

A hyn y gellir ei gyflawni mewn gwahanol gamau gweithredu

Mae rhai arbenigwyr yn cael eu masnachu ar gyfnewidfeydd ble greu y dasg ganlynol: mae’n rhaid i’r defnyddiwr gofrestru ar y wefan, yn llawn gwblhaodd yr arolwg, ac ar ôl hynny bydd yn cael ei dalu rhywfaint o arian.

Dyna dim ond un gwefeistr yn debygol o lenwi’r bwlch yn y rhwydwaith cymdeithasol. Hyrwyddo’r prosiect o’r fath yn gofyn am fuddsoddiad sylweddol. Felly, cyn i chi greu eich rhwydwaith cymdeithasol eu hunain, mae angen i chi baratoi cynllun busnes.

Nawr, gadewch i ni siarad yn benodol am sut i greu rhwydwaith cymdeithasol eich hun a gyda chymorth o offer y gellir ei wneud

About