Fy cŵn ac rwy’n gêm am fynd yn y rhan fwyaf o bethau.

auk. Yr wyf wedi ymddeol ac yn mwynhau cael mynd ar garddio.

Dyma gobeithio

Yr wyf yn hoffi i deithio ac y gallai Fy hynafiaid o wlad Pwyl. Roeddwn yn gweithio fel peiriannydd.

Rwyf wedi plant sy’n oedolion

Rwy’n hoffi darllen llyfrau, coginio, cerdded, teithio, cathod. Rwyf yn sefyll ar fy nhraed ac annibynnol iawn. Yr wyf yn iawn, yn onest, yn agored eu meddwl person, nad ydynt yn hoffi gemau, ond yr wyf yn hoffi rhyw rwy’n garlleg oed. o oedran rwy’n gweithio fel gwarchod plant, rwy’n chwaraeon meddwl, yr wyf yn chwarae pêl feddal Fy nheulu yn byw yn ynysoedd y philipinos am nawr dwi yma ym Mharis ar gyfer bl. Cefais fy magu yn y tir o Mindanao rwy’n bach, mae gen i bloc yr wyf yn edrych am person gyda phwy yr wyf yn gallai cael gwir berthynas y person sy’n talu sylw at y ferch fath ddyn hael a fydd yn gallu rhoi fy holl gariad bod fi eisiau rhywun sydd yn wir yn fath diffuant sydd yn

About