Yr holl atebion oedd yn ysgrifenedig gan yr Arabiaid. Yn wir, yn fwy na chwe deg miliwn o Arabiaid yn ddu (yn bennaf yn y Swdan, yr Aifft, Somalia, ac yn Mauritania), ac mae llawer ohonynt yn briod i Arabiaid o wahanol ranbarthau. Er nad wyf yn byw mewn gwlad Arabaidd (yr oeddwn yn llosgi i lawr a tyfodd i fyny yn Sweden, ond mae fy rhieni yn Libanus), nid oes gennyf unrhyw broblem yn Dyddio, ac, yn y diwedd, yr wyf yn ei gael yn briod â dyn du, yr wyf yn meddwl y du (Affro y dywedasoch, merched Arabaidd. Nid wyf yn credu ei fod wedi cael dyddiad, onid oes rhwymedigaeth i briodi.

Os nad yw, mae’n rhaid i chi ddarparu prawf o ei»B». Yr wyf yn Arabaidd, a byddwn yn dweud yn bendant. Yn Ffrainc, y berthynas rhwng golau-heb y croen Gogledd menywod Affricanaidd a duon Affricanaidd yn hynod gyffredin. Mae’n ddiddorol nodi bod cysylltiadau rhwng menywod du nid wyf eisiau siarad am yr holl Arabiaid, ond yma yn y CYNGOR gwynedd gwledydd, nid ydym yn hyd yn oed yn cwrdd â diwylliant.

Nid oes ots os ydych yn, lleol neu estron.’

About