submit


Ar gyfer iawn resymau gwrthrychol, mae poblogrwydd yr adnodd hwn wedi gostwng yn sylweddol (o bron i 8 miliwn o ymweliadau ym mis mai 2016 tan y eisoes wedi cyhoeddi 6.4 miliwn ym mis medi).

Mae’r ffigur o 6.7 miliwn o ymweliadau wedi gostwng i 4.7 erbyn mis medi 2017. Fel y gallwch weld, y newydd «polisi» o berchnogion y safle y mwyaf cadarnhaol effeithio ar ei boblogrwydd.

Mae’r ffaith bod yn gynharach ar gyfer y cyfathrebu rhad ac am ddim Dating safle yn sydyn daeth yn talu annymunol iawn i gyd yn syndod. Roedd hyd yn oed yn cyhoeddi adolygiad ar hyn o drist achlysur. Fodd bynnag, yn «planet of love» yn parhau i fod yn un o’r rhai mwyaf difrifol ac mae’r rhan fwyaf yn ymweld â safleoedd sy’n Dyddio ar y Rhyngrwyd. Yn flaenorol rydym wedi cyhoeddi adolygiad, er mwyn i Chi ddarllen yr holl nodweddion y wefan hon drwy glicio ar y ddolen postio isod.

About