Os bydd arolwg yn cael ei wneud, gyda defnyddwyr gwryw o safleoedd sy’n dyddio, ar y pwnc y byddent yn hoffi mwy o drafod gyda menywod, fideos o’r cyfarfodydd cyntaf y byddai yn ôl pob tebyg fod yn: Siarad am rhyw gyda menyw. Mae llawer o ddynion ddewis, a llawer o ddynion farw yn yr ymarfer hwn. Yna maent yn awyddus i gael apwyntiad gyda mae hyn yn ferch, maent yn gwneud popeth y gallent syrthio yn y dŵr gan fod y pwnc. Rwyf wedi yn aml iawn mae’r ateb i hyn cwestiwn, mae’n dod yn bennaf o fy myfyrwyr:»Sut ydw i’n siarad am rhyw ar safle yn dyddio?». Rydw i’n mynd drwy yr erthygl hon i roi i chi yn dechneg o garthu yn barod i’w defnyddio, yna byddwch yn cael i siarad am rhyw heb fynd ar gyfer mawr trwm! Mewn rhyngweithio gyda menyw, y mae’n bwysig iawn i wybod sut i bownsio ar bob un o’r ei brawddegau. Mae hyn yn y ffordd orau i greu ddiddorol cyfnewid. Yn anghofio yr holl y trite gwestiynau sydd gennych yn eich pen, yn edrych i ffwrdd, ac yn eich ysbryd yn eich tywys yn eich trafodaeth i gael apwyntiad. I siarad am rhyw i fenyw yn ychydig yn yr un peth. Cadwch mewn cof y syniad hwn a byddwch yn gallu i ddal y dde geiriau allweddol i arwain y drafodaeth fel y dymunwch. Mae’n rhaid i chi basio i gymryd y bêl i neidio, cyn gynted ag y gair gan y geirfaol maes rhywioldeb, neu yn rhywiol yn ymddangos, i ail-wneud cais. Yn yr enghraifft uchod, mae’n m ysgrifennu frawddeg gyda’r gair»Ffantasi». Mae hyn gair, arwyddocâd yn caniatáu i mi i adlam yn ôl ar unwaith a dechrau i siarad am rhyw: Mae’n union hyn brawddeg sy’n swnio yn ddechrau ar gyfradd llawer mwy rhywiol na gweddill y drafodaeth. Mae hi’n dangos i mi arwydd o meddwl agored gyda ei ymateb! I mi yn ddilys ar yr amser mai siarad am rhyw ar safle yn dyddio ar gyfer nid yw’n broblem. Fodd bynnag, ni ddylai gwneud y camgymeriad o siarad am rhyw mewn ffordd rhy greulon, ni fydd yn gweithio. Hyd yn oed os bydd hi’n rhoi i mi yn y golau gwyrdd, yr wyf wedi parhau i ddringo yn y geirfaol maes rhywioldeb, ac yn ysgrifennu brawddegau sy’n achosi delweddau yn ei gyffroi. Siarad am rhyw gyda menyw yn unig yw eitem hyd yn Oed os mae rhai yn fwy agored nag eraill, maent i gyd yn cael yr awydd i fod yn gyffrous. Y rheol rhif pan fyddwch yn siarad am ryw yn aros cynnil. Rhaid iddo fod yn bleser ar gyfer ei i rannu gyda chi ar y pwnc o rhyw. Os nad yw hyn yn wir a bod i chi yn dangos rhai arwyddion negyddol, atal y pwnc.

Yr wyf yn defnyddio hyn i gadw sexualizing y drafodaeth. Tra’n parhau yn yr un geirfaol maes, yr wyf yn cadw y deinamig yn siarad yn y gawod neu’r bath. Rhaid i chi edrych yn bell ac aros ar y cwrs i barhau i siarad am rhyw gyda’r ferch. Hefyd, byddwch yn ofalus i beidio i fod yn drwm, mae’n bwysig iawn yn y cam hwn i gadw y cynildeb.

Pwrpas y safle yn dyddio yn cael eu bodloni

P’un a ydych yn chwilio am berthynas difrifol neu dim ond yn ysgafn cellwair caru, yn siarad am ryw, byddwch yn rhoi cyfeiriad arall at eich apwyntiad cyntaf. Sgwrs ar y rhyw gynnal yn briodol yn eich galluogi i greu cyswllt corfforol gyda y ferch yn fwy gyflym (o sylw-yn ei wneud, nid mynd yno fel y gwyllt, mae’n parchu menywod ym mhob sefyllfa). Yr wyf yn dal i sexualizing y drafodaeth hyd nes y byddwch yn cael y penodiad. Os ydych atal yn rhy sydyn y cyflymder y drafodaeth, mae perygl y byddwch yn gollwng yr holl cysur rhyw yr ydych wedi gosod. Byddwch yn chwareus, ydych chi’n bwriadu i mewn eiliadau dymunol, fel yr wyf yn ei wneud yn yr un drafodaeth ar mabwysiadu wedi: gallwch ychwanegu mymryn o hiwmor pan fyddwch yn siarad am ryw. Nid ydych o reidrwydd yno i wneud yn ail-wneud y llyfr, cam Llwyd. Cadwch mewn cof y dylai hyn aros yn bleser go iawn yn enwedig ar gyfer ei. Mae’n parhau i fod am i chi i osod i fyny y penodiad ac yn cymryd ei rhif ffôn. Nawr eich bod yn cael y dechneg o garthu i lwyddo yn sôn am rhyw gyda menyw, dim ond rhaid i chi ddechrau. Byddwch yn sicr yn wynebu heriau, yn rhannu’r mi, yr wyf yn fydd yn eich helpu i wella eich hun. Yr wyf yn dymuno i chi i gyd y penodiadau ogystal poeth, ac rydych yn cael eu paratoi papur ar: Sut i fynd allan o celibacy! Ar fy hyfforddi Seduction, wrth bori drwy’r safle, rydych yn rhoi caniatâd i cwcis, Ond pam? Derbyn Rydym yn defnyddio cwcis i roi profiad pori gorau posibl. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio’r safle heb newid eich gosodiadau cwci, neu y byddwch yn clicio ar ‘Derbyn’ isod, rydych yn cydsynio i hyn. Ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol neu unrhyw fath o merlota defnyddiwr ar y safle hwn

About