Yn ôl cymdeithasegwyr, yn broblem ddifrifol o bobl modern yn cael eu disunity a mewnol rhwystrau rhwystro cyfathrebu

Yn eu ffordd o fyw yn fwyfwy anodd i»gwasgu»y byw cyfathrebu dynol

Unigrwydd yw prif ganlyniad ein agosrwydd a cholli gallu i siarad a chlywed.Ond mae ein hapusrwydd personol yn dibynnu’n uniongyrchol ar y sgiliau ac arferion cyfathrebu — ble i ddod o hyd i ffrind enaid, cariad neu dim ond merch ar gyfer pleserus, dim rhwymo sgwrs? Rydym yn dod yn fwy swil ac yn cau, a ydynt yn dysgu ar y stryd, rydym yn pasio gan y deniadol swyddog o Adran arall, nid ydynt yn dare i ymagwedd n giwt dieithryn mewn caffi. A oes ffordd allan o hwn dieflig, cylch dieflig? Y Rhyngrwyd, yn ddidostur sborion ein amser, yn rhyfedd ddigon, gall ein helpu ni!Yn arbennig ar gyfer ni, creu sgwrs roulette, a gynlluniwyd i roi i ni y peth mwyaf gwerthfawr yn ein bywydau — cyfathrebu

About