Gwasanaeth»SMS sgwrsio»bydd yn caniatáu i chi yn gyflym ddod o hyd i bartner ar gyfer cyfathrebu ymhellach drwy SMS.

Pan fyddwch yn tanysgrifio, byddwch yn rhydd i gyfnewid negeseuon gyda eraill im defnyddwyr, yn creu ystafelloedd Sgwrsio neu ymuno yn rhai presennol.

Cyfathrebu yn ddienw, felly, yn rhad ac am ddim sgwrsio oes ofn blino galwadau neu Ymwthiol negeseuon yn y dyfodol.

Eich rhif ffôn yn hysbys, felly, i ddatgelu ei incognito, gallwch chi yn unig yn cael ei ethol os dymunir.

Anablu y gwasanaeth yn rhad ac am ddim, mae pob SMS ac ar y WE o geisiadau yn cael eu codi

Mae’r defnydd o’r tanysgrifiad a ddarperir gan y ffi danysgrifio — cents y dydd.

gwasanaeth nad yw ar gael ar gyfer cysylltu ac yn trosglwyddo i’r archif.

Sgwrs i danysgrifwyr presennol drwy anfon SMS at y nifer

About