submit


wel, mae llawer o leoedd. mae yn dda y merched i gyd dros y lle. siop groser, siopau llyfrau, y parc, weithiau, efallai hyd yn oed clybiau. Dim ond yn mynd am yr hyn y byddech fel arfer yn ei wneud ac yn mynd yn lleoedd ydych yn hoffi. rydych ll gwrdd â hi yn y pen draw. dweud: hey fi yn meddwl bod eich real n giwt, yr wyf wedi dod i ddweud helo neu i prolyl byddai difaru wrth edrych yn llygaid ac yn edrych yn hyderus. gweithio i mi. Niwed i blant dan oed, trais neu’r bygythiadau, aflonyddu neu preifatrwydd goresgyniad, dynwared neu gamliwio, twyll neu gwe-rwydo, Niwed i blant dan oed, trais neu’r bygythiadau, aflonyddu neu preifatrwydd goresgyniad, dynwared neu gamliwio, twyll neu gwe-rwydo, Niwed i blant dan oed, trais neu’r bygythiadau, aflonyddu neu preifatrwydd goresgyniad, dynwared neu gamliwio, twyll neu gwe-rwydo

About