Felly, rydych yn meddwl y rhan frawychus i ben ar ôl iddi dweud ie pan fyddwch yn gofyn hi allan, ond yn awr yr ydych yn sylweddoli nad oedd dim ond y dechrau.

Gall hyn fod yn nerf-chynhyrfus profiad ar gyfer y ddau ohonoch chi, ond gobeithio y bydd y canllaw hwn yn rhoi i chi yn rhwydd. Er y gallai fod yn teimlo hen-ffasiwn, y cam cyntaf er mwyn creu argraff ar ferch ar y dyddiad cyntaf yw bod yn gwrtais.

Dal drysau ac yn tynnu allan ei sedd iddi oni bai ei bod yn benodol yn dweud wrthych i beidio â

Pan ydych chi ar eich dyddiad yn, gofyn cwestiynau am ei theulu, beth mae hi’n ei wneud am hwyl, neu ei breuddwydion ar gyfer y dyfodol. Gwrandewch yn astud ar yr hyn sydd ganddi i’w ddweud a pheidiwch â thorri ar draws, a fydd yn dangos ei bod yn wir gofal. Wedi hynny, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn i fyny i adael iddi wybod eich bod wedi cael amser da, gan fod hyn yn eich cyfle i ofyn am ail ddyddiad

About