submit


Gall fod yn frawychus i sgwrsio gyda’r merched ar y dechrau, ond unwaith y byddwch wedi dechrau ar y sgwrs, adeiladu perthynas, yn dod yn hawdd. Mae yna nifer fawr o gemau a safleoedd ar y rhyngrwyd sy’n cynnig fforymau trafod i gysylltu â’r merched. A yw ei fod yn fforwm trafod, yn dyddio safle neu gemau ar-lein, mae camau syml i’w cymryd a fydd yn eich helpu i ddod o hyd i’r hyder i gymryd rhan mewn trafodaeth gydag unrhyw ferch

About