submit


Helpwch y Teulu o St Joseph a Tad Joseph-Marie Verlaine i adeiladu eu fynachlog ger Beziers, Mae’n hollol rhad ac am ddim ac yn anelu at hwyluso cyfarfodydd rhwng y rhai sy’n dymuno i adeiladu teulu cristnogol. Mae’n agored i holl bobl o ewyllys da, bedyddio neu beidio, yn byw yn rheolaidd yn Ffrainc, gwlad Belg neu Ganada, dim ond angen cyfeiriad e-bost ac i munud, yn dibynnu ar yr adeg danfon y neges e-bost y byddwn yn ei anfon at y cyfeiriad hwn

About