Yn dysgu arabeg ar-lein rhad ac am ddim

Nid oes dim yn rhad ac am ddim yn y byd hwn

Mae'n hysbys bod hyn yn llai nag astudiaeth ieithoedd tramor trwy gyfrwng y RhyngrwydMae yna lawer o dalu cyrsiau a dulliau i ddod yn ddwyieithog, rhai rhaglenni hefyd yn cynnig i ddysgu arabeg ar-lein rhad ac am ddim. Gall hyn swnio'n crazy i chi newyddian Arabiaid, ond mae'n wir.

Rydym yn sôn am ledaenu'r arabeg iaith a diwylliant ychydig yn fwy, mae eisoes yn ei siarad gan fwy na phedair miliwn o bobl o gwmpas y byd.

Darganfod, heb oedi pellach, y arabeg dull ar gyfer rhad ac am ddim ar-lein gyda ein detholiad o wefannau, apps a fideos.

Ddychmygol tir, a heb gyfyngiadau o chwilfrydedd, sydd am ddysgu iaith dramor ar gyfer rhad ac am ddim.

Wedi'r cyfan, nid yw pawb yn cael y gyllideb i fynychu cyrsiau iaith ac yn dod yn ddwyieithog. Waeth beth fo iaith dramor, addysgu arabeg, er enghraifft, gall fod yn ddrud iawn. Yn enwedig os yw eich nod yw i un diwrnod ddod yn ddwyieithog mewn arabeg. Felly, ar gyfer rhai myfyrwyr neu hyd yn oed gweithwyr yr ateb yw ar gael ar y Rhyngrwyd. Os mae'n mewn gwirionedd yn anoddach i ddysgu arabeg ar-lein rhad ac am ddim na bod Arabaidd, mae'n dal yn bosibl. Heddiw, mae mwy o atebion ar gyfer dysgu arabeg ar-lein (ac felly, darllen y Koran ar gyfer y chwilfrydig). Ac yn bwysicaf oll, maent yn effeithiol iawn. Bod yn gallu darllen y Koran os ydych yn dymuno. Al-enbyd sa ganolfan yn cynnig cyrsiau ar-lein rhad ac am ddim yn ysgrifenedig arabeg, iaith arabeg ac yn y Koran.

Cliciwch ar y"cyrsiau am Ddim"tab yn y gornel dde uchaf y safle tudalen hafan.

Al-enbyd sa yn cynnig tri ffyrdd o wella eich gwybodaeth o arabeg: y ganolfan yn cynnig y cyfle i ddysgu y wyddor arabeg ar-lein rhad ac am ddim.

Mae'r wefan yn cynnig cyfres o ar-lein arabeg cyrsiau iaith (ddysgu llythrennau'r wyddor neu gyrsiau y gellir eu disgrifio fel"arabeg Unum", llafariaid dysgu, byr, hir, llafariaid dwbl i ddangos gair), y gellir ei gweld ar y wefan drwy glicio ar y cwrs enw (sef yr"logo"). Wyth gwers:"Llythyrau y wyddor Darllen mewn iaith arabeg ymarferion". Argymhellir hefyd i gael meistrolaeth dda ar y wyddor arabeg cyn dechrau dosbarthiadau. Mae o leiaf pump ac wyth o wersi i ehangu Eich gwybodaeth o'r wyddor arabeg. Drwy ddarllen y tudalennau hyn, gallwch ddysgu, ymhlith pethau eraill, rhagenwau dangosol, arddodiaid a genidol o achosion, yn gofyn cwestiynau, fod yn gallu gwahaniaethu rhwng y gystrawen enwol llafar ac ymadroddion mewn arabeg, y Meistr, y arddweud rheol, yn yr adran hon o'r wefan yn caniatáu i unrhyw un i ddysgu sut i ddarllen y llyfr Sanctaidd i Fwslimiaid.

Y Rhyngrwyd yn y deyrnas ieithyddion

Mae'r adran hon, wedi ei rannu i mewn i ddau chwe-gwrs arabeg cyrsiau, yn cael ei gynllunio i ddarparu cynnwys addysgol yn ddefnyddiol ar gyfer addysgu yn y darlleniad cywir o'r Koran. Al-dir, gyda ei gywirdeb a thaclusrwydd, a ddylai gael eu defnyddio yn ychwanegol at y Quranic addysgu a ddarperir wyneb-yn-wyneb gan athro sy'n arbenigo yn y maes crefydd. Arall nodyn pwysig: nid yw cyfalaf i gwblhau y gwersi yn y drefn y maent yn ymddangos. Chi gallwch ddarllen y Koran yn rhugl ac yn gywir os byddwch yn meistr y rhain ar-lein arabeg iaith cyrsiau pwrpasol yn y Koran.

Mae'r gwersi hyn yn dilyn y rheolau o Tawila, sy'n cael eu disgrifio i hwyluso'r darllen y llyfr Sanctaidd.

Fel y nodwyd ar y safle: Os Ydych am fynd ymhellach ac i ddysgu arabeg, Rydych hefyd yn gallu darllen y rhain yn awgrymiadau ar gyfer dysgu arabeg. Gallwch hefyd gymryd gwersi preifat, bob amser yn al-dir a gyda'r Athro arabeg a raddiodd o Brifysgol fwyaf yn Cairo. Mae'r rhain yn"Premiwm"gwasanaethau yn cael eu talu am, ac a gyhoeddir ar-lein drwy Skype. Am wybodaeth: pecynnau ar gyfer un mis ar gost o chwech i ddwy, uchafswm o bedair awr mewn arabeg, y Koran, neu Islam i ddewis ohonynt. Llenyddiaeth arabeg, mae'r fersiwn modern o'r clasurol arabeg, yn cael ei siarad gan fwy na dwy i bum miliwn o bobl. Gwefan drwy gyfres o fideos ar gyfer dysgu y wyddor arabeg, ysgrifennu llythyrau a llafariaid, fideos o YouTube sianel o"Ddysgu arabeg"Eisoes yn ffaith: enw Boussu yn dod o brin iawn yn yr iaith, yn unig yn ei maent yn dweud yn Cameroon, ac yn ôl y safle; dim ond wyth o bobl. Yn ôl y cysyniad yn awr Boussu yn wefan, hefyd yn app ar Android a smartphones Afal, sy'n cynnig dysgu iaith ar-lein (dau ieithoedd tramor), ar gael yn rhad ac am Ddim a Premiwm dosbarthiadau. Wrth gwrs, eich bod yn deall, mae'r cyfrif Premiwm yn cael ei dalu ar gyfer, ond mae'n cynnig llawer mwy o nodweddion, o'r fath fel: bydd Llawer o nodweddion a fydd yn cynyddu effeithlonrwydd dysgu arabeg ar-lein. Prisiau yn amrywio o un ddoler i bob cynnig ar gyfer un mis i naw, pedwar allan o'r naw o ddoleri y mis am chwe mis o leiaf. Mae'r fformiwla sylfaenol, rhad ac am ddim, yn cael eu cynnig gan"cymorth gweledol Mapiau", yn ogystal â iaith frodorol cywiriadau. Yma hefyd mae rhai eraill yn ddefnyddiol iawn o safleoedd i ddechrau dysgu heb ddefnyddio arabeg: MOOC (h. cwrs ar-lein agored enfawr, yn saesneg) yn cael eu gwersi ar-lein sydd ar gael i bawb am ddim. Gwersi fel arfer yn ysgrifenedig cymwysedig ymchwil athrawon o fri ffrangeg prifysgolion neu ryngwladol (yn aml Americanaidd) brifysgolion. Gallwch ddysgu arabeg ar-lein ar YouTube. Nid wyf yn credu hynny. Mae'n werth gweithio'n galed fel podledu ac athrawon eraill a argraffwyd ar YouTube er mwyn cynnig dull da o ddysgu arabeg am ddim. Math o"Ddysgu arabeg"neu"Dysgwch sut i siarad arabeg"yn y bar chwilio a byddwch yn cael dwsinau o atebion yn syth. Eich nod yw i ddysgu arabeg (nid arabeg tafodieithol) rhad ac am ddim. Peidiwch â phoeni.

Dysgu arabeg yn ffordd hwyliog.

YouTube byddai fod yn arf gwych ar gyfer dysgu arabeg ar-lein rhad ac am ddim. Maent yn gallu dod o hyd i chi addas yn athro. Ar y sianel gallwch wylio tri gwahanol fideos ar gyfer dysgu arabeg. Mae'r fideos yn cael eu pum neu chwe mlwydd oed, ond maent wedi cael eu gweld degau o filoedd o weithiau, a oedd yn dangos eu bod yn boblogaidd iawn. Yn ystod y fideo i chi yn gyntaf ddysgu am air mewn arabeg (er enghraifft, y goron, niwl), ac yna gweithio ar penodol wers (modryb, llafariaid hir, ebychnod). Yr athro distills ei wers felly bod y cwestiwn a'r cwrs yn eglur, wedi'i strwythuro'n dda, ac yn Sylfaen dda ar gyfer y rhai sydd am ddysgu hanfodion arabeg. Y rownd derfynol dull ar gyfer Arabic ar-lein: ceisiadau. A yw iOS, Android, PC, smartphone neu dabled, maent yn ddull o ddysgu arabeg i fod yn wahanol.

Rydym yn siarad cyn dysgu iaith dramor mewn gêm ffurflen, a fydd yn digwydd bob amser gyda Apps.

Ac ers adloniant yn y gorau yn beiriant ar gyfer cynnydd cyflym yn, yma yn app a rydym yn argymell eich bod yn dysgu arabeg (a arabeg diwylliant) ar gyfer rhad ac am ddim: mae'r safle hwn, y mae ei arwyddair yw"ar Gyfer yr iaith arabeg yr ail ganrif", yn anelu i godi ymwybyddiaeth o'r byd Arabaidd, ei diwylliant ac arferion, ac"yn anad dim, i fod yn bresennol yn ei ymddangosiad modern". Ar fiduci Byddwch yn dod o hyd i lawer o adnoddau defnyddiol ar gyfer cwblhau iaith arabeg cwrs ar-lein:"Hefyd yn edrych ar eu ddefnyddiol iawn map: tric ar gyfer dysgu arabeg yn haws."Gallwch hefyd gyfeirio at y dudalen o lyfr da sy'n awgrymu i chi ddysgu arabeg, o ddechreuwyr a neu ardystiedig lefel.

Yn Fiduci mae yna hefyd adran adnoddau a chyrsiau arabeg, ar-lein, rhad ac am ddim, sgwrs â meddyg, o ddechreuwyr i uwch.

Mae'n cynnig lefel o gyrsiau ar gyfer dysgu yn syml arabeg), yn ogystal â ffrangeg-arabeg geiriadur gyda seinegol cyfieithu. Os gwelwch yn dda nodi na fydd rhai cyrsiau ar gael mwyach. Os ydych yn cymryd arabeg gwrs iaith ar-lein, yna mae'n dim ond i ddysgu iaith newydd hwn ar ei ben ei hun, i gyfoethogi diwylliant newydd, i allu siarad i chi eich arabeg ffrindiau, neu oherwydd eich bod yn paratoi ar gyfer y daith i'r Dwyrain canol neu canol Dwyrain, llongyfarchiadau. Gallwch werthfawrogi bod yn ychwanegol at yr erthygl hon, efallai nad ydych yn gwybod sut i ddysgu arabeg ar eich pen eich hun, diolch i chi ar gyfer y fideo a llawer o awgrymiadau a driciau Superprofit dod o hyd. Mae ein darllenwyr yn gwerthfawrogi yr erthygl hon mae'r erthygl Hon yn darparu'r wybodaeth rydych yn chwilio amdano.
sgwrs roulette heb gofrestru ac am ddim heb fideo sgwrsio cyfarfod ar gyfer un-amser Dyddio guys fideo cyfyngu ar sgwrs fideo gyda merched Dating rhyw heb gofrestru yn Dyddio i oedolion cofrestru Yn dyddio ar gyfer rhad ac am ddim. sgwrsio fideo gyda merched am ddim fideo ystafelloedd sgwrsio gyda merched rhad ac am ddim ar-lein